Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB, do 2008 Akademia Medyczna w Białymstoku) – publiczna uczelnia o profilu medycznym powstała 3 lutego 1950 roku.

Akademia Medyczna w Białymstoku powołana została mocą rozporządzenia Rady Ministrów z 1950 roku. Siedzibę Uniwersytetu stanowi pałac Branickich. Jest to najstarsza publiczna uczelnia w województwie podlaskim. W 2008 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Warto wiedzieć, że Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł to najstarsze radio akademickie w Polsce (założone w 1951 roku). Kolejną ciekawostką jest to, że pierwszego udanego zapłodnienia in vitro człowieka w Polsce dokonał w 1987 roku profesor prof. dr hab. Marian Szamatowicz z Kliniki Ginekologii z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelnia wydaje czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, obecne na liście filadelfijskiej: „Advances in Medical Sciences” .

« Powrót do Leksykonu