Pawłow Wasilij

Wasilij Pawłow – ur. 1910 r., zm. 1962 r., funkcjonariusz sowieckich służb specjalnych. Od 1922 roku członek partii bolszewickiej, od 1938 roku w organach NKWD. Od października 1939 do marca 1941 roku zastępca naczelnika Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie. W 1940 roku jeden z wykonawców zbrodni katyńskiej, organizator wymordowania w siedzibie Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie polskich jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie, następnie pochowanych w Miednoje.

« Powrót do Leksykonu