Siniegubow Nikołaj

Nikołaj Siniegubow – ur. 1904 r., data śmierci nieznana, funkcjonariusz sowieckich służb specjalnych (Czeka i NKWD), następnie urzędnik państwowy, Bohater Pracy Socjalistycznej. Od sierpnia 1939 do listopada 1940 roku naczelnik pionu śledczego i zastępca naczelnika Głównego Zarządu Transportowego NKWD. Jeden z bezpośrednich wykonawców zbrodni katyńskiej, rozstrzeliwujący w podziemiach Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie polskich jeńców wojennych pochowanych następnie w Miednoje.

« Powrót do Leksykonu