Wielkie Księstwo Poznańskie

Wielkie Księstwo Poznańskie – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus, powstałe na mocy Kongresu Wiedeńskiego. Utworzono je, aby zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego. Po Powstaniu listopadowym, popartym przez Poznańczyków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831 roku, a w 1848 roku całkowicie zniesiona i zmieniono jego nazwę na Prowincja Poznańska.

« Powrót do Leksykonu