Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński – konferencja międzynarodowa przedstawicieli szesnastu państw europejskich, trwająca od września 1814 do 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego. Ustalenia Kongresu Wiedeńskiego w sprawie Polski to: utworzenie Królestwa Polskiego, pod panowaniem Prus znalazło się Wielkie Księstwo Poznańskie, utworzenie Rzeczypospolitej Krakowskiej pod protektoratem trzech zaborców.

« Powrót do Leksykonu