Herer Wiktor

Wiktor Herer – ur. 19 stycznia 1920 r. w Czerniowcach, zm. 24 marca 2003 r. polski ekonomista, funkcjonariusz bezpieki w okresie stalinowskim. Pochodził z rodziny żydowskiej. W młodości działał w komunistycznych organizacjach młodzieżowych m.in. Komunistycznym Związku Młodzieży Zachodniej Ukrainy. W 1943 roku ochotniczo wstąpił do armii Berlinga. Skończył szkołę oficerów polityczno-wychowawczych, po czym znalazł się w korpusie oficerów oświatowych. Od 1944 roku należał do PPR. W 1945 roku był starszym instruktorem polityczno-wychowawczym w KBW.

W tym samym roku, jako porucznik, rozpoczął pracę w MBP, gdzie z rekomendacji Julii Brystygier objął stanowisko zastępcy kierownika Wydziału IV Departamentu V, a następnie naczelnika tego wydziału. W 1948 roku wydał nakaz aresztowania Jana Rodowicza ps. „Anoda”. Po 1956 roku pracował był wicedyrektorem w Instytucie Planowania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1968 roku usunięto go ze stanowiska w związku z pochodzeniem żydowskim. W 1980 roku z rekomendacji Jacka Kuronia został doradcą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. rolnictwa. Pracował m.in. w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.

« Powrót do Leksykonu