1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki – związek taktyczny LWP, sformowany w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką. na podstawie postanowienia Państwowego Komitetu Obrony ZSRS, według etatu sowieckiej dywizji piechoty gwardii z niewielkimi poprawkami. Decyzją Józefa Stalina dowództwo dywizji objął płk dypl. Zygmunt Berling. Nadzór polityczny nad dywizją sprawował Związek Patriotów Polskich. Żołnierze dywizji złożyli rotę przysięgi, która zobowiązywała do dochowania wierności Związkowi Sowieckiemu i dochowanie braterstwa broni Armii Czerwonej. Brała udział m.in. w bitwie pod Lenino i w walkach o Berlin.

« Powrót do Leksykonu