Kaliński Wilhelm

Wilhelm Kaliński – urodził się 6 marca 1747 roku w Warszawie. Był polskim zakonnikiem, kaznodzieją i mówcą. Jego zasługi dla literatury to „Dziennik”, który autor prowadził w latach 1787-1788. Jest to utwór, który doskonale ilustruje życie elit wileńskich w oświeceniu.

Kaliński wysławił się również wygłoszonymi przez siebie mowami i kazaniami, do najważniejszych utworów tego typu należą: „Materie do kazań w mieście stołecznym Wilnie”, „Kazanie… miane na pogrzebie… Mikołaja Łopacińskiego, wojewody brzeskiego, w Wilnie r. 1778 dnia 24 lutego” czy „O miłości społeczności” i „O formowaniu serca w dobroci”.

Kaznodzieja zmarł 20 stycznia 1789 w Wilnie.

« Powrót do Leksykonu