Gutowski Wojciech

Wojciech Gutowski – polski ekonomista, pisarz, reprezentant doby oświecenia, urodzony 16 kwietnia 1775 roku w Znamieniu. Był profesorem architektury w Liceum Zamojskim. Wraz z Bazylim Kukolnikiem zredagował liczący 18 tomów „Dziennik Ekonomiczny Zamojskiego”, który zawierał encyklopedyczne notatki z takich dziedzin jak: agronomia, technologia, surowce istotne dla rolnictwa. W 1806 roku Gutowski opublikował „Katechizm ekonomiczny dla włościan”, w którym znajdowały się rady w zakresie hodowli zwierzęcej, sadownictwa, ogrodnictwa.

Ponadto autor napisał utopijną powieść zatytułowaną „Podróż do Kalopei” („kalop” czytany wspak tworzy wyraz „Polak”). Poglądy, jakie znalazły się w tej książce, były zbliżone do poglądów teoretyków socjalizmu.

Gutowski zmarł 1 maja 1826 roku w Lublinie.

« Powrót do Leksykonu