Dymant Władysław

Władysław Dymant – ur. w 1922 r. w Łodzi, stalinowski prokurator żydowskiego pochodzenia. W Łodzi ukończył zawodową szkołę handlową. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Lwowa, a następnie w głąb ZSRS. Pracował w Donbasie jako ślusarz, a później jako górnik. W grudniu 1941 roku został zmobilizowany do Armii Czerwonej. Był członkiem ZPP, do kraju wrócił w 1946 roku i pracował jako ślusarz dołowy w kopalni Biały Kamień. Został członkiem PPR, partia skierowała go na stanowisko asystenta w Szkole Politycznej PPR w Wałbrzychu.

Po roku nauki w Szkole Prawniczej we Wrocławiu został powołany do służby w wymiarze sprawiedliwości. Najważniejszą funkcję sprawował w latach 1950-1956, gdy był prokuratorem w Departamencie IV Specjalnym Generalnej Prokuratury. Jego zadaniem było nadzorowanie śledztw prowadzonych przez MBP. Wniósł o prowadzenie rozprawy przeciwko gen. Emilowi Fieldorfowi przy drzwiach zamkniętych. Brał też udział w sprawie piłsudczyka Wacława Kostki-Biernackiego.

W styczniu 1957 roku wyjechał wraz z rodziną do Izraela. Dwa lata później chciał wrócić, ale władze PRL nie wyraziły na to zgody, bo „brał osobisty i bezpośredni udział w łamaniu praworządności w minionym okresie”.

« Powrót do Leksykonu