Filar Władysław

Władysław Filar – ur. 18 lutego 1926 w Iwaniczach Nowych) – pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, profesor zwyczajny nauk wojskowych, historyk wojskowości, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (ps. Hora, Wondra), pracownik naukowy Akademii Sztabu Generalnego, wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Jest autorem ponad 120 prac z takich dziedzin, jak historia, sztuka i taktyka operacyjna oraz informatyka w zastosowaniu na polu walki. W 2013 roku opublikował „Wołyń-Lublin-Warszawa”, swoje autorskie pamiętniki z lat 1939-1989. Władysław Filar wiele razy krytykował ukraińskich historyków za nieprawdziwe jego zdaniem przedstawianie Rzezi wołyńskiej jako „walk polsko-ukraińskich”, „walk bratobójczych” czy też „wojny domowej”. Określał te teorię jako dezinformację mającą wybielić UPA i OUN za mordy dokonane na Polakach.

« Powrót do Leksykonu