Foksa Władysław

Władysław Foksa ps. „Rodzynek – członek AK i NSZ, Żołnierz Wyklęty. Od czerwca 1942 roku był żołnierzem AK. Zajmował się konspiracją na terenie przy obozie Auschwitz. Jesienią 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i przetrzymywany w obozie koło Bielska-Białej, skąd został zwolniony latem 1943 roku. W maju 1945 roku związał się z NSZ i przyłączył się do zgrupowania Henryka Flamego ps. „Bartek”. Został dowódcą sekcji liczącej 18 żołnierzy. W grudniu 1946 roku został aresztowany przez UB i skazany na 5 lat więzienia, został zwolniony po roku, w wyniku amnestii.

W latach 1990–96 był prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w ówczesnym województwie bielskim oraz założycielem i pierwszym prezesem Związku Żołnierzy NSZ na Podbeskidziu.

« Powrót do Leksykonu