Pronobis Bolesław

Bolesław Pronobis ps. „Ikar” – ur. 23.04.1917 r. w Niwce, zm. 17.12.1946 r. w Krakowie, żołnierz AK, dowódca oddziału partyzanckiego NSZ, Żołnierz Wyklęty. Podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie Lwowa, w 1944 roku włączył się w działalność podziemia, uczestniczył w akcji Burza. W związku z próbą aresztowania go przez NKWD zbiegł i zaczął się ukrywać. W lutym 1945 roku, pragnąc przestać się ukrywać sam zgłosił się do PUBP, wstąpił nawet do PPR. Został aresztowany na początku maja 1945 roku i osadzony w tarnowskim więzieniu, z którego uciekł wraz z dawnymi towarzyszami AK i przy pomocy strażniczki.

Wraz z częścią uciekinierów sformował własny oddział partyzancki w szeregach NSZ. Został aresztowany 14 stycznia 1946 roku i osadzony w więzieniu św. Michała w Krakowie, w którym zorganizował od wewnątrz akcję odbicia przez krakowską grupę Józefa Kurasia, dowodzoną przez Jana Janusza ps. „Siekiera”. W wyniku skoordynowanych działań od wewnątrz i na zewnątrz więzienia, udało się uwolnić 64 więźniów. Kontynuował działalność partyzancką. Próbując dołączyć do oddziału Henryka Flamego, został aresztowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 17 grudnia 1946 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *