Pożoga Władysław

Władysław Pożoga – ur. 8 stycznia 1923 w Sierżawach, zm. zm. 6 kwietnia 2015 r. w Warszawieczłonek KC PZPR, dyplomata, generał dywizji MO, funkcjonariusz bezpieki i wywiadu PRL. W czasie II wojny światowej był członkiem PPR i służył w AL oraz GL. Oddział NSZ dowodzony przez Stanisława Sikorskiego Jaremę wydał na niego wyrok śmierci i zmuszony był opuścić tereny Kielecczyzny. Od 1945 roku rozpoczął pracę w bezpiece w Rzeszowie. Był mocodawcą i wydającym polecenia Jerzemu Vaulinowi ps. „Mar”, który 24 października 1946 roku dokonał zabójstwa Antoniego Żubryda i jego żony Janiny.

Przeszedł wiele szczebli kariery w MBP i MO, aby w 1973 roku zostać przeniesionym do centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Był zastępcą ówczesnego dyrektora Departamentu II MSW, który zajmował się kontrwywiadem, a od 1973 roku dyrektorem tego Departamentu. Od 22 września 1980 do 1989 pracował jako wiceminister w MSW, a następnie przeszedł do MSZ i został  Ambasadorem PRL w Sofii w Bułgarii, skąd został odwołany w maju 1991.

« Powrót do Leksykonu