Misztal Roman

Roman Misztal – ur. 11 maja 1932 r. w Poczapach,  żołnierz wywiadu wojskowego w PRL i dyplomata. Należał do PPS, a następnie od 1953 roku do PZPR. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W 1957 roku zainteresował się nim wywiad wojskowy i w 1958 roku został starszym pomocnikiem szefa Wydziału IV, w Oddziale III Zarządu II, który koncentrował się na państwach anglosaskich i Turcji w kontekście ich działalności w NATO. W 1959 roku został oddelegowany do kierowania rezydenturą wywiadu wojskowego w Waszyngtonie. W 1961 roku został zdemaskowany i wydalony z USA.

W latach 1965-1966 został szefem Wydziału I Zarządu II Sztabu Generalnego. W 1975 roku przeszedł specjalistyczny dwumiesięczny kurs Akademii Dyplomatycznej ZSRS. Od 1969 roku był attaché wojskowym, lotniczym i morskim przy Ambasadzie PRL w Ottawie. W latach 1981 – 1990 był szefem Zarządu II Sztabu Generalnego LWP. Po transformacji ustrojowej został dowódcą UNDOF, czyli sił rozjemczych ONZ, które stacjonują od czasu wojny Jom Kippur na Wzgórzach Golan rozdzielając siły izraelskie i syryjskie. W 1996 roku był jednym z inicjatorów powołania Klubu Generałów.

« Powrót do Leksykonu