WRON

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy 12/13 grudnia 1981 roku, a rozwiązała się 21 lipca 1983 roku. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego WRON miała charakter pozakonstytucyjny, posiadała cechy junty wojskowej. Polacy obraźliwie określali ten organ WRON-ą. Niektórym kojarzyło się to z określeniem niemieckiego orła z okresu II wojny światowej, również nazywanym „wroną”. Powstało również kilka pogardliwych piosenek o WRON napisanych przez członkówSolidarności”. W 2006 roku członkowie WRON zostali oskarżeni przez prokuratorów z IPN o popełnienie zbrodni komunistycznej, polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym.

« Powrót do Leksykonu