Świetlik Konrad

Konrad Świetlik – ur. 15 września 1911 r. we wsi Koliubiakino, gubernia moskiewska, zm. 4 września 1998 r. w Warszawie, generał brygady LWP, wiceminister bezpieczeństwa publicznego, członek KC PZPR. Ukończył ogrodniczą szkołę zawodową i pracował jako ogrodnik. Od 1931 roku członek KZMP, a od 1935 roku KPP. W kampanii wrześniowej walczył jako szeregowy. Nie poszedł do niewoli niemieckiej i pracował na Białostocczyźnie w leśnictwie. Od 1941 roku przebywał w ZSRS, gdzie ukończył kurs NKWD w Gorkim. W 1943 roku wstąpił do 1 Dywizji Piechoty i został oficerem oświatowym 3 pułku piechoty. W 1944 roku został zastępcą dowódcy 4 Zapasowego Pułku Piechoty do spraw polityczno-wychowawczych, później zastępcą dowódcy 1 Dywizji Piechoty w stopniu majora, następnie szefem Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1 Armii WP.

W latach 1946–1948 był dowódcą KBW, który toczył walki z podziemiem niepodległościowym. W latach 1948-1959 był członkiem KC PZPR, a od 1949 roku także członkiem Komisji Bezpieczeństwa, nadzorującej bezpiekę. Od 1970 roku w stanie spoczynku. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

« Powrót do Leksykonu