Zamek Lipowiec

Zamek Lipowiec –zamek biskupów krakowskich znajdujący się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim, Należy do zespołu obronnego tzw. Orlich Gniazd.

Pierwotnie drewniana konstrukcja (być może z już murowaną wieżą) powstała w drugiej połowie XIII wieku. Zamek murowany najprawdopodobniej został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Cały obiekt otoczony był dość głęboką fosą, nad którą przerzucony był drewniany most, prowadzący do bramy z furtą dla pieszych. Po objęciu tronu przez Kazimierza Wielkiego, zamek Lipowiec pełnił funkcję twierdzy granicznej, strzegącej także przebiegający tutaj szlak handlowy z Małopolski na Śląsk. W XV wieku zamek w dalszym ciągu pełnił funkcję strażniczą oraz rezydencjonalną biskupów krakowskich, jednakże rozszerzono ją na więzienie dla duchownych. W 1629 roku zamek spłonął w pożarze, a następnie został zniszczony podczas potopu szwedzkiego. W 1800 roku ponownie ucierpiał w wyniku pożaru. Budowla z powodu tych zniszczeń była tylko częściowo zamieszkana niemal do końca lat 40. XIX wieku, potem zamek był już opuszczony. Doprowadziło to zamek do stanu ruiny.

« Powrót do Leksykonu