Zamek w Lanckoronie

Zamek w Lanckoronie – średniowieczny zamek znajdujący się na Lanckorońskiej Górze na północ od Lanckorony w województwie małopolskim.

Został wzniesiony w połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Pierwotna warownia z okresu średniowiecza miała kształt zbliżony do prostokąta i posiadała dwie czworoboczne wieże narożne. Strzegł granicy między ziemią krakowską a Księstwem Oświęcimskim. Odegrał ważną rolę podczas Konfederacji Barskiej, jako siedziba konfederatów. W XVIII wieku, po przebudowach, w narożach zamku znajdowały się bastiony armatnie, a do głównej bramy prowadził most zwodzony. W 1770 roku dokonano wzmocnienia zamku. Zbudowano wówczas zewnętrzne fortyfikacje ziemne, w tym fort o narysie kleszczowym. Zamek lanckoroński został początkowo zaadaptowany przez władze Galicji na więzienie dla przestępców kryminalnych, a następnie, po przeniesieniu go do Wadowic, wysadzony w powietrze. Obecnie zachowały się jedynie fundamenty wież i pozostałości muru tarczowego.

« Powrót do Leksykonu