Zamek Odrzański

Zamek Odrzański – zamek książąt Pomorza Zachodniego w Grabowie w województwie zachodniopomorskim.

Zamek został przebudowany z XIV-wiecznego klasztoru. W 1538 roku nastąpiła sekulatyzacja zakonu i całe założenie klasztorne przeszło pod rządy księcia szczecińskiego. Uległ pożarowi w 1551 roku. Zaczął popadać w ruinę w czasie wojny trzydziestoletniej, gdyż Szwedzi, którzy go zajęli nie dbali o niego. Część murów zamku zastała rozebrana w 1652 roku. Ostatecznie zamek został zburzony w 1677 roku przez Brandenburczyków. Zachowały się tylko fundamenty i niewielkie fragmenty ścian. Teren dawnego Zamku Odrzańskiego został gęsto zabudowany kamienicami w XIX wieku. Dziewiętnastowieczna zabudowa została niemal całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej. W związku z brakiem jakichkolwiek pozostałości, jego dokładna lokalizacja nie jest obecnie znana.

« Powrót do Leksykonu