Zamek w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczeciniezamek w województwie zachodniopomorskim.

Do 1124 roku  na wzgórzu zamkowym znajdował się gród słowiański z drewnianym dworem – siedzibą dworu Gryfinów. Początki dzisiejszego zamku sięgają 1346 roku. W XV wieku wybudowano skrzydło południowe w stylu późnogotyckim. Zamek spłonął w pożarze w 1530 roku. Odbudowano go w stylu renesansu jako dwupiętrową budowlę z dwuspadowym dachem i wieżą zegarową. Dobudowano także wschodnie skrzydło. Kolejna generalna przebudowa miała miejsce w latach 1573−1582. Po wymarciu dynastii Gryfitów, od 1637 roku zamek był siedzibą namiestnika szwedzkiego. W 1752 roku Fryderyk Wielki założył w zamku muzealnym mennicę. Największej dewastacji zamku dokonał garnizon pruski w XIX wieku, kiedy to zburzono sklepienia w skrzydle wschodnim, całkowicie przebudowano skrzydło południowe, wyburzono krużganki, zaś wewnątrz zamku wymurowano klatki schodowe i korytarze. Zamek został opuszczony w 1902 roku i ulegał dewastacji. W wyniku działań wojennych został mocno uszkodzony w 1944 roku. Po wojnie rozpoczęto zabezpieczanie ruin zamku, a w latach 1958−1980 został odbudowany. W latach 2014-2015 przeprowadzono remont północnego skrzydła zamku, a 2015 roku w ramach remontu Opery na Zamku w Szczecinie odnowiono i zrekonstruowano zabytkowe polichromie w Wieży Więziennej.

« Powrót do Leksykonu