Zamek Ostrężnik

Zamek Ostrężnik – dawny zamek w województwie śląskim. Obecnie w stanie ruiny.

O istnieniu zamku nie zachowały się niemal żadne informacje w kronikach, jednak prawdopodobnie został wzniesiony na początku XIV wieku. Obiekt składał się kiedyś z zamku górnego i dolnego, z dwoma podzamczami i otoczony był głęboką fosą. Zamek dolny otaczał kamienny mur oraz wały z palisadą, które oddzielały poszczególne podzamcza. Obecnie jedyne, co pozostało z warowni, to skała, na której był zbudowany zamek górny, oraz fragmenty wałów i murów.

« Powrót do Leksykonu