Zamek w Pilicy

Zamek w Pilicy (pałac w Pilicy)  zamek leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, w województwie śląskim.

Pierwotnie w miejscu pałacu znajdowała się obronna siedziba rodu Toporczyków. W 1610 roku, w tym miejscu została wzniesiona późnorenesansowa rezydencja w stylu włoskim. Następnie pałac został rozbudowany, a w 1651 roku zbudowane zostały potężne fortyfikacje otaczające zamek, w tym sześć murowanych bastionów z kazamatami połączonych murami kurtynowymi otoczonymi fosą. Pomimo tego w 1655 roku podczas Potopu zespół zamkowy został na krótko zajęty przez wojska szwedzki, ale następnie odbity i odbudowany. W 1705 roku ponownie zdobyty przez Szwedów. Następnie przebudowany w stylu barokowym. W 1945 roku przejęty przez władze PRL i wykorzystany jako dom dziecka.

« Powrót do Leksykonu