Zamek w Kole

Zamek w Kole – warowny zamek w województwie wielkopolskim.

Został prawdopodobnie wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkie przed rokiem 1362. Zamek zabezpieczał drogę prowadzącą z Wielkopolski w kierunku Łęczycy przez dolinę Warty. Znajduje się na sztucznym wzniesieniu w zakolu Warty. Najstarszym elementem zamku powstałym prawdopodobnie w początku XIV wieku była północna wieża-donżon, którą otaczały fortyfikacje drewniane. Razem z zamkiem w czasach Kazimierza Wielkiego zostały wybudowane również: ratusz i kościół farny. W 1655 roku został przejęty przez Szwedów. W XVIII wieku zamek był stopniowo rozbierany. Zamek kolski był warownią o znacznych walorach obronnych. Od połowy XVI stulecia stracił znaczenie i zaczął popadać w ruinę. Zamek został poddany konserwacji w XX wieku.

« Powrót do Leksykonu