Zamek w Kaliszu

Zamek w Kaliszuzamek królewski w województwie wielkopolskim.

Murowany zamek został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku w miejscu drewnianej konstrukcji.

Według spisu z XVI wieku, był budowlą czteroskrzydłową zbudowaną na planie czworoboku z dziedzińcami pośrodku. Prowadziła do niego brama wjazdowa, która znajdowała się od strony miasta w skrzydle północnym. Główny dom mieszkalny miał cztery kondygnacje, pozostałe zabudowania trzy. Był siedzibą starosty generalnego, kaliskiego wojewody, burgrabiego, a okresowo także dla polskich królów. W 1792 zamek spłonął podczas pożaru. W XIX wieku był stopniowo rozbierany.

« Powrót do Leksykonu