Zamek w Mielniku

Zamek w Mielniku – zamek w Mielniku w województwie podlaskim. Obecnie nieistniejący.

W pierwotnej konstrukcji został wzniesiony w XV wieku. Dobudowany został wał drewniano-ziemny o grubości około 3 metrów na kamiennej ławie z wieżą od strony północnej. Zamek górny znajdował się od zachodu w wyższej partii góry i jego głównym budynkiem była kamienica wyposażona w dwie baszty. Oba człony oddzielała wieża, w której znajdowały się wrota. Wzniesiony był również przyzamkowy kościół św. Trójcy. Został rozbudowany w stylu renesansowym na początku XVI wieku. Następnie spłonął w pożarze (pomiędzy 1551 a 1560 rokiem). Kolejnych zniszczeń doznał podczas potopu szwedzkiego. W stanie ruiny zachował się kościół zamkowy.

« Powrót do Leksykonu