Zamek w Tykocinie

Zamek w Tykociniezamek królewski znajdujący się na prawym brzegu rzeki Narwi w miejscowości Tykocin w województwie podlaskim.

Pierwsza konstrukcja obronna w tym miejscu została wzniesiona XV wieku. Była to drewniana palisada, która spłonęła w XVI wieku. W latach 1549-1575 na polecenie króla Zygmunta Augusta zamek został rozbudowany. Zbudowano wtedy arsenał. Na polecenie króla Zygmunta III Wazy zasypano fosę i zburzono ceglany mur obwodowy z półokrągłymi bastejami zastępując te fortyfikacje nowoczesnymi 4 wielkimi bastionami ziemnymi połączonymi kurtynami. Był oblegany podczas potopu szwedzkiego. W 1734 roku zamek został zniszczony przez pożar. Zamek został opuszczony, uległ dalszej destrukcji, a następnie został rozebrany.

« Powrót do Leksykonu