Zamek w Węgorzewie

Zamek w Węgorzewiezamek w województwie warmińsko-mazurskim.

Został wzniesiony w 1398 roku. Znajdował się na wyspie i miał kształt nieregularnego pięcioboku. Zabudowa składała się z dwóch lub trzech murowanych skrzydeł flankowanych na narożach trzema cylindrycznymi wieżami. Czwarta wieżyczka znajdowała się w obrębie dziedzińca. Od strony wschodniej znajdowało się niewielkie przedzamcze. W 1656 roku zamek został zniszczony przez sprzymierzonych z Polską Tatarów. Został przebudowany na rezydencję barokową. W XVIII wieku służył jako sąd miejski i ziemski oraz więzienie. Spłonął w pożarze z 1835 roku. W 1945 roku wnętrze zostało spalone przez Armię Czerwoną, jednak mury ocalały. W latach 80. XX wieku został przebudowany i przeznaczony na bibliotekę miejską, siedzibę Rady Miejskiej i Urząd Stanu Cywilnego.

« Powrót do Leksykonu