Zamek w Szymbarku

Zamek w Szymbarku – zamek w województwie warmińsko-mazurskim.

Budowa zamku rozpoczęła się prawdopodobnie w latach 70. XIV wieku. W pierwszej fazie budowy warowni wzniesiono jej mury zewnętrzne, osiem baszt, ufortyfikowaną bramę oraz fosę z drewnianym mostem zwodzonym. Spłonął podczas wojny trzynastoletniej. Został odbudowany i wzmocniony na wypadek powtórzenia się konfliktu zbrojnego (wzniesiono dodatkowe baszty i podwyższono mury obronne). Następnie został zdobyty przez wojsko polskie. W 1653 roku został przebudowany w stylu renesansowym. Od XVII wieku został przebudowany w stylu barokowym, a następnie został poddany procesowi regotyzacji. Został spalony przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Od 1997 roku obiekt jest w rękach prywatnego właściciela.

« Powrót do Leksykonu