Gertych Zbigniew

Zbigniew Gertych (ur. 26 października 1922 w Poznaniu, zm. 4 lipca 2008 w Warszawie) – polski polityk, ekonomista, agrotechnik, wolnomularz, profesor, poseł na Sejm PRL II, III, VIII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu (1982–1985).

W czasie II wojny światowej walczył w Armii Krajowej. Był więziony w obozach i więzieniach niemieckich. Absolwent Uniwersytecie Jagiellońskiego (1946), a trzy lata później uzyskał stopień doktora. Od 1963 był doktorem habilitowanym, a od 1969 profesorem. W 1977 uzyskał członkostwo w Polskiej Akademii Nauk (jako członek korespondent). Był członkiem Prezydium PAN (1978–1980, 1984–1986). Należał do PZPR (od 1952). W latach 1975–1981 był członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR oraz przewodniczącym Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów (1980–1982). W latach 1985–1987 był wicepremierem w rządzie Zbigniewa Messnera. Pełnił też funkcję ambasadora w Wielkiej Brytanii. Był działaczem uniwersalistycznym, członkiem Tymczasowego Parlamentu Świata, przez dwie kadencje piastował funkcję Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski powstałego w 1997. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

« Powrót do Leksykonu