Gawłowski Andrzej Wojciech

Andrzej Wojciech Gawłowski (ur. 1 stycznia 1948 w Kunicach) – polski inżynier chemik i polityk, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji.

Wstąpił do PZPR (1968). W okresie 1964–1983 działał w ZMS i w ZSMP. Absolwent Politechniki Łódzkiej (1974).  Był członkiem komisji sejmowych: Górnictwa, Energetyki i Chemii; Nauki i Postępu Technicznego; Oświaty i Wychowania; Kultury oraz Oświaty, Wychowania, Nauki i Postępu Technicznego. W 1985 ponownie zasiadł w Sejmie. Zasiadał w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Nauki i Postępu Technicznego. Został odznaczony Złotym i Brązowym Krzyż Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

« Powrót do Leksykonu