Zbrucz

Zbrucz – rzeka na zachodniej Ukrainie o długości 247 km, lewy dopływ Dniestru. Jej źródła leżą na Wołyniu, płynie w głębokim jarze. Wyznaczała w latach 1772-1793 granicę pomiędzy I Rzecząpospolitą i Austrią, natomiast w latach 1793-1809 oraz 1815-1914 między Rosją a Austrią. Od 1921 do 1939 roku była rzeką wyznaczającą granicę między II Rzecząpospolitą a Związkiem Sowieckim. U ujścia Zbrucza do Dniestru z polecenia Jana III Sobieskiego zbudowano Okopy Świętej Trójcy, które znane są z dramatu Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia”.

« Powrót do Leksykonu