Rada Ambasadorów

Rada Ambasadorów – międzynarodowy organ wykonawczy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego. Rada Ambasadorów działała w latach 1920–1931 i składała się z paryskich ambasadorów Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii i USA, a po ustąpieniu USA także Belgii, którym przewodniczył przedstawiciel Francji. Do jej zadań należały m.in. sprawy przesunięć terytorialnych, a jej ważniejszymi decyzjami były: zatwierdzenie przebiegu wschodniej granicy II Rzeczypospolitej (15 marca 1923), w tym przyznanie jej Wileńszczyzny i uznanie suwerenności nad Galicją Wschodnią, przyznanie Niemcom spornych terenów Warmii i Mazur oraz podział Śląska Cieszyńskiego na część polską i czechosłowacką.

« Powrót do Leksykonu