Zjednoczenie Mieszczańskie

Zjednoczenie Mieszczańskie – centrowe ugrupowanie polityczne.

Ugrupowanie to zostało założone we wrześniu 1919 roku. Partia postulowała zwiększenie wpływu miasta na życie polityczne w kraju, przez zwiększenie przedstawicielstwa miast w Sejmie, Senacie i Sejmikach oraz uświadomienie społeczeństwu, że rozwój i przyszłość kraju polega na wzroście miast i dobrobycie ludności miejskiej. Działalność kulturalną opierało na tradycyjnych więzach narodu polskiego z kościołem katolickim, opowiadało się za obowiązkowym, powszechnym i bezpłatnym nauczaniem elementarnym.

« Powrót do Leksykonu