Moraczewska Zofia

Zofia Moraczewska – ur. 4 lipca 1873 r. w Czerniowcach, zm. 16 listopada 1958 r. w Sulejówku, polska działaczka społeczna i polityk lewicy, posłanka na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm III kadencji w II RP, żona Jędrzeja Moraczewskiego. W działalność społeczną i polityczną zaangażowała się we wczesnej młodości. W 1896 roku wstąpiła do Galicyjskiej Partii Socjaldemokratycznej. Z jej inicjatywy powstały organizacje „Związek Kobiet” i „Praca”, które szerzyły idee socjalistyczne i niepodległościowe oraz propagowały zasady spółdzielczości.

Czynnie działała też w czasie I wojny światowej. Wraz z „Ligą Kobiet Pogotowia Wojennego” działającą na terenie Królestwa Polskiego tworzyła Ligę Kobiet Polskich. Pracowała też w Związku Sanitariuszek, następnie w 1919 w redakcji „Głosu Kobiet” w Warszawie, organu Wydziału Kobiecego PPS w Warszawie. W styczniu 1919 roku weszła w skład Sejmu Ustawodawczego RP, zasiadając jako jedyna kobieta w klubie Związku Polskich Posłów Socjalistycznych. W grudniu 1927 roku stanęła na czele „Demokratycznego Komitetu Wyborczego Kobiet Polskich”, który w marcu 1928 roku został przekształcony w w Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, który szybko stał się największą organizacją kobiecą w kraju.

« Powrót do Leksykonu