Sejm Ustawodawczy

Sejm Ustawodawczy – jednoizbowy organ parlamentarny wybrany dla uchwalenia konstytucji II Rzeczypospolitej. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 lutego 1919 roku, ostatnie 27 listopada 1922 roku. 20 lutego 1919 roku Sejm przyjął przez aklamację uchwałę o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, nazywaną „Małą Konstytucją”.

Do ważniejszych ustaw uchwalonych przez Sejm Ustawodawczy należą: Mała Konstytucja, Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 roku oraz Statut Organiczny Województwa Śląskiego i szeroki pakiet ustaw socjalnych. W 1920 roku Sejm Ustawodawczy powołał nadzwyczajny i tymczasowy organ parlamentarno-rządowy Radę Obrony Państwa, w skład którego wchodziło 10 przedstawicieli Sejmu. Sejm Ustawodawczy funkcjonował do momentu ukonstytuowania się wybranego na mocy konstytucji Sejmu i Senatu, co nastąpiło 1 grudnia 1922 roku.

« Powrót do Leksykonu