ZSMP

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) – polskie stowarzyszenie, utworzone w 1976 roku, zrzeszające osoby o poglądach lewicowych w wieku 15-35 lat. Następca ZMS. Działalność ZSMP obejmowała takie dziedziny jak np. turystyka, sport, organizowanie szkoleń i kursów zawodowych, prowadzenie grup zainteresowań. ZSMP było m.in. właścicielem Biura Turystyki Młodzieżowej „Juventur”. Do 1989 roku pełniła funkcję młodzieżowej przybudówki PZPR, stanowiąc często pierwszy krok na drodze politycznej kariery w szeregach partii. Od 1991 roku w ramach koalicji w SLD.

« Powrót do Leksykonu