Informacja Wojskowa

Informacja Wojskowa (Główny Zarząd Informacji) – organ kontrwywiadu wojskowego działający w PRL w latach 1944 – 1957. Odpowiedzialny obok MBP za masowe represje wśród żołnierzy Wojska Polskiego, AK, WiN, NSZ oraz ludności cywilnej. W 1957 roku przekształcony w Wojskową Służbę Wewnętrzną Ministerstwa Obrony Narodowej. Do 1957 roku Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego aresztował ok. 17 tys. osób cywilnych i wojskowych.

Informacja Wojskowa miała nieograniczone uprawnienia, każdy jej funkcjonariusz mógł dokonywać rewizji, zatrzymania i aresztowania dowolnej osoby. Mógł interesować się życiem osobistym każdego obywatela, jego powiązaniami rodzinnymi i towarzyskimi, życiem prywatnym i zawodowym. Miała własny aparat śledczy, i operacyjny oraz własne areszty i więzienia. Budziła ogromną grozę. Stalinowscy więźniowie wspominają, jak modlili się po ich aresztowaniu przez Informację Wojskową, aby zostali przekazani do UB, uważając, że tak będzie dla nich lepiej.

« Powrót do Leksykonu