Miłkowski Zygmunt (1894)

Zygmunt Miłkowski – ur. 30 października 1894 r. w Zofijówce na Ukrainie, zm. 6 kwietnia 1945 r. w Wiener Neudorf w Niemczech, pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej. W 1915 roku został wcielony do armii rosyjskiej. Był ciężko ranny i internowany przez Austriaków, a po zwolnieniu działał w POW. W niepodległej Polsce służył od listopada 1918 roku w Wojsku Polskim. Podczas kampanii wrześniowej walczył w rejonie Gór Świętokrzyskich, następnie działał od października 1939 roku w konspiracji. Był współorganizatorem Związku Walki Zbrojnej, komendantem Okręgu Krakowskiego ZWZAK od czerwca 1941, a od listopada 1942 roku inspektorem Komendy Głównej AK.

W latach 1942–1944 był szefem Oddziału IV Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej AK. Po aresztowaniu przez gestapo odesłany do obozu w Pruszkowie, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Zastrzelony 6 kwietnia 1945 roku podczas ewakuacji filii tego obozu w Wiener Neudorf.

« Powrót do Leksykonu