Pluta-Czachowski Kazimierz

Kazimierz Pluta-CzachowskiKazimierz Pluta-Czachowski – ur. 11 lutego 1898 r. w Kozłowie, zm. 5 sierpnia 1979 r. w Warszawie, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, członek Komendy Głównej Armii Krajowej. Od sierpnia 1914 roku służył w I Brygadzie Legionów Polskich, po kryzysie przysięgowym został internowany w obozie w Szczypiornie. Z obozu został zwolniony w 1917 roku i zaczął działalność w POW.

Do Wojska Polskiego wstąpił w 1918 roku. Po udziale w kampanii wrześniowej 1939 roku przeszedł do konspiracji. Był szefem Oddziału V Łączności i zastępcą szefa sztabu Komendy Głównej AK. W 1945 roku aresztowany w Polsce, a następnie internowany w Kazachstanie. W latach 1949-1956 był więźniem stalinowskim. W ostatnich latach życia działał w ROPCiO.

« Powrót do Leksykonu