Marsz Czachowskiego

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Kiedy 8 grudnia 1830 roku do Kalisza weszli kosynierzy, śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Wkrótce, na tę samą melodię powstała tam „Pieśń ułanów kaliskich. Ułani wykonywali zwrotki 5-6. Ostatnia zwrotka 9 została najprawdopodobniej ułożona przez zesłańców na Sybirze. Pieśń ta jest dziełem kilku nieznanych autorów. W wersji pierwotnej śpiewana była w okresie Powstania styczniowego jako „Marsz Czachowskiego”, na inną melodię niż współcześnie.

Później rozpowszechniła się w różnych odmianach, zdobywając największą popularność w okresie I wojny światowej w Legionach Polskich, w armii Józefa Hallera. Wówczas dodano do niej dalsze zwrotki. W latach międzywojennych śpiewali ją przede wszystkim harcerze. Współcześnie, została skrócona i stała się pieśnią patriotyczną Polaków zamieszkałych za granicą, gdzie określana jest jako „Marsz Polonii„.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref.(x2)
Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

[Ref.(x2)]

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

[Ref.(x2)]

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany”.

[Ref.(x2)]

Walczymy bracia, tylko śmiało,
Dopókiśmy zdolni,
Poginiemy wszyscy z chwałą
Lub będziemy wolni.

Ref.(x2)]
Marsz, marsz ułany,
Gdzie powinność każe,
Dłuski z męstwa znany
Tor sławy nam wskaże.

Wszakże mamy dobrą sprawę:
Wzywa nas Ojczyzna.
Głośne imię, wielką sławę
Świat nam później przyzna.

[Ref.(x2)]
Marsz, marsz ułany

Hejże, wiara, na Moskala!
Hej do kosy, dzieci!
Polska z grobu głaz odwala,
Biały Orzeł leci.

[Ref.(x2)]
Marsz, marsz Polonia

Społem szydła, herby, brony,
A w łeb stronnictw mara,
Bij, czyś biały, czyś czerwony!
Bij żołdaków cara!

[Ref.(x2)]
Marsz, marsz Polonia

Jeszcze Polska nie zginęła
I zginąć nie może,
Bo Ty jesteś sprawiedliwy,
O! Wszechmocny Boże!

[Ref.(x2)]
Marsz, marsz Polonia

Dodaj komentarz