Afera korupcyjna w poznańskiej policji (1994)

[Powrót do afer III RP] Afera korupcyjna w poznańskiej policji. Afera została ujawniona w 1994 roku w tekście „Korupcja w poznańskiej policji” opublikowanym w „Gazecie Wyborczej”. Artykuł opisywał jak pod pozorem legalnego sponsoringu policji, biznesmeni korumpują policjantów Wydziału Przestępstw Gospodarczych w Poznaniu. Oparty na wypowiedziach anonimowych policjantów reportaż opisywał m.in., jak dzięki sponsorom wydział dostał komputery, nowocześnie urządzone biura i […]

Read more

Afera przy prywatyzacji Banku Śląskiego (1994)

[Powrót do afer III RP] Afera przy prywatyzacji Banku Śląskiego. Jesienią 1993 roku rozpoczęła się prywatyzacja Banku Śląskiego. Rząd zdecydował się na sprzedaż banku na giełdzie. Złożono wówczas najwięcej zapisów w historii giełdy, ponad 820 tys. Drobni inwestorzy mogli więc zakupić tylko po trzy akcje na głowę. Znacznie większe pakiety trafiły w ręce zarządu i pracowników samego banku, dla których […]

Read more

Afera spółki Telegraf (1990)

[Powrót do afer III RP] Afera spółki Telegraf. Spółka Telegraf powstała w 1990 roku, w jej radzie nadzorczej zasiadali Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Maciej Zalewski, Andrzej Urbański, Krzysztof Czabański. W ciągu dziesięciu miesięcy działalności Telegrafu, kapitał założycielski wzrósł 150 razy i zatrzymał się na poziomie 2 milionów dolarów. Afera dotyczyła oskarżeń, że bracia Kaczyńscy oraz Maciej Zalewski korzystając ze swojej […]

Read more

Afera Fundacji Wschód-Zachód (1992)

[Powrót do afer III RP] Afera Fundacji Wschód-Zachód. Fundacja została powołana do życia decyzją ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w 1989 roku. Założycielami jej byli Włodzimierz Natorf, były ambasador w ZSRS, członek KC PZPR, Mieczysław Wilczek, Wojciech Pietrusiński. Jednym z członków Rady Fundacji był Aleksander Kwaśniewski. W statucie zapisano między innymi działalność gospodarczą w celu gromadzenia środków materialnych z przeznaczeniem […]

Read more

Afera rublowa (1990)

[Powrót do afer III RP] Afera rublowa. Polegała na procederze transferu walut za granicę przez polskie spółki nomenklaturowe. Sprawa miała miejsce w 1990 roku. Mechanizm przestępstwa był prosty, lecz możliwy do zastosowania tylko za milczącym przyzwoleniem najwyższych władz państwowych, celnych i fiskalnych. Proceder polegał na zawieraniu fikcyjnych umów z firmami rosyjskimi na dostawy, za które polska strona płaciła w rublach transferowych. […]

Read more

Afera trójkąta Buchacza (2008)

[Powrót do afer III RP] Afera trójkąta Buchacza. W latach 1994-1995 w wyniku działalności związanych z PSL ministrów w rządach Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza Skarb Państwa utracił kontrolę nad majątkiem, którego wartość szacuje się, według wyceny z różnych lat na 500-800 mln zł. Wszystko zaczęło się od skomplikowanych przekształceń własnościowych, które doprowadziły do tego, że powoływane przez […]

Read more

Afera Interbroka (2007)

[Powrót do afer III RP] Afera Interbroka. Dotyczyła działalności spółki Interbrok, która zajmowała się doradztwem i pośrednictwem finansowym. Od 2001 roku inwestowała na rynku forex. Szybko zaczęła oferować wysokie stopy procentu z zysku, dodatkowo zaufanie wzbudzała tym, że swoje pieniądze można było w niej zainwestować wyłącznie po poleceniu przez innego inwestora. Spółka nie reklamowała się, a jedynie korzystała z tzw. […]

Read more

Afera Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (2006)

[Powrót do afer III RP] Afera Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. Warszawska Grupa Inwestycyjna działała od 1999 roku, była firmą inwestycyjną działającą na rynku forex. W 2004 roku spółka uzyskała wymaganą licencję i przekształciła się w biuro maklerskie, a głównymi instrumentami obrotu stały się obligacje. Inwestowała pieniądze klientów na rynkach wysokiego ryzyka. Wytworzyła wokół siebie odpowiednią aurę, zatrudniając polityków i ekspertów medialnych, […]

Read more

Afera Digit Serve (2005)

[Powrót do afer III RP] Afera Digit Serve. Jednym z bohaterów tej afery jest Bogusław Bagsik, główna postać afery Art-B. Miał on powiązania kapitałowe z firmą Digit Serve, firma ta od 2005 roku zajmowała się inwestycjami na rynku walutowym tzw. forex. Oferując duże zwroty z inwestycji firma wyłudzała pieniądze. Klientom Digit Serve Bagsik obiecywał 1 proc. zysku co miesiąc od […]

Read more
1 4 5 6 7 8 9