Politechnika Szczecińska

Politechnika Szczecińska – nieistniejąca szkoła wyższa, funkcjonująca od 1 grudnia 1946 jako Szkoła Inżynierska w Szczecinie, przemianowana na Politechnikę Szczecińską w 1955 roku. Z jej struktur, w połączeniu z Akademią Rolniczą w Szczecinie, powołano w 2009 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Read more

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska – państwowa uczelnia techniczna z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia działającej od 1966 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. Kształci studentów na dwudziestu czterech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Politechnika Opolska jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków technicznych.

Read more

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski (UO) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie. Jest największą uczelnią na Opolszczyźnie.

Read more

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna. Korzenie uczelni sięgają 1809 roku, kiedy to powstała Akademia Lekarska. W 1816 Akademię Lekarską włączono jako Wydział Lekarski w skład Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet funkcjonował 1831 roku, kiedy to po powstaniu listopadowym zlikwidowano wszystkie wyższe uczelnie Królestwa Polskiego. Akademickie nauczanie medycyny w Warszawie zostało przerwane na 26 lat. Wybuchy kolejnych epidemii i brak odpowiedniej […]

Read more

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Została założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego. W 1916 roku zmieniono nazwę na Wyższą Szkołę Handlową. Od 1933 roku zaczęto używać nazwy Szkoła Główna Handlowa, co było nawiązaniem do pomysłu Stanisława Staszica z 1821 roku. W latach 1949–1991 funkcjonowała jako Szkoła Główna Planowania i Statystyki […]

Read more

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski. Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. W 1928 roku zmieniono nazwę uczelni na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W czasie niemieckiej okupacji gmach […]

Read more

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu.  Powstał pierwotnie w 1702 jako Leopoldina. Następnie w 1816 roku nastąpiło  nadanie uczelni nazwy statutowej Królewski Uniwersytet w Breslau – Wszechnica Wrocławska. Natomiast 1945 roku został przekształcony w polski uniwersytet. W 1911 roku w 100 rocznicę powstania państwowego uniwersytetu nadano mu nazwę Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Breslau. Od kilkunastu […]

Read more

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski (historyczne nazwy: Królewski Uniwersytet Warszawski, Cesarski Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – polski publiczny uniwersytet. Został założony 19 listopada 1816 roku w Warszawie przez rosyjskiego cara Aleksandra I z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. W czasie swej działalności uniwersytet był kilkukrotnie zamykany (m.in. w 1831 po Powstaniu listopadowym i w trakcie niemieckiej okupacji w […]

Read more

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) – publiczna szkoła wyższa (uniwersytet pełnoprofilowy) w Bydgoszczy, której geneza sięga 1969 roku. W latach 1969-1974 istniała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Następnie w latach 1974-2000 jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W okresie 2000-2005 istniała jako Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, a od 2005 roku   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Read more
1 2 3 4