Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy –  polska państwowa uczelnia muzyczna w Bydgoszczy. Geneza uczelni sięga 1974 roku. W lata 1974-1979 istniała Filia Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Następnie lata 1979-1981 to Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna a od 1981 roku Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego. AM w Bydgoszczy współpracuje z uczelniami muzycznymi w kraju i za granicą Kijów, Bańska Bystrzyca, Strasburg, Hamburg, […]

Read more

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce. Inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce w 1945 roku. Kolejność nazwisk patronki wymienianych w nazwie Uniwersytetu została przejęta z języka francuskiego. Prawo nie daje możliwości zmiany nazwy uczelni jej władzom. Sama patronka UMCS używała zamiennie obu form pisowni swego nazwiska. UMCS posiada […]

Read more

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowiach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (daw. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku. W 1972 roku katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego. Od 2010 roku Uczelni nadano nazwę: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Read more

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu. Jedna z uczelni technicznych w Polsce. Początki uczelni datuje się na 1910 rok. Powstała wtedy Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu. Następnie w 1918 roku zmieniono nazwę na Wyższa Szkoła Techniczna. W 1945 roku uczelnia przestała funkcjonować. Na nowo odbudową zajęli się głownie pracownicy naukowi uczelni lwowskich. 14/15 grudnia 1981 roku, w czasie stanu wojennego […]

Read more

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC) – dawniej Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, PWSM w Warszawie, Konserwatorium Muzyczne w Warszawie) – najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie. W 1826 roku szkoła została podzielona na dwie instytucje: Szkołę Główną Muzyki (w ramach UW) i Szkołę Dramatyczną i Śpiewu (kształcenie podstawowe i średnie). […]

Read more

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu. Założona została w 1950 roku w Radomiu pod nazwą Szkoła Inżynierska NOT. W latach 1965-1974 funkcjonowała kolejno jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska i Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska. Następnie w 1974 na bazie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej utworzono Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 ze struktur Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono […]

Read more

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) – publiczna akademia wychowania fizycznego w Warszawie. Została utworzona w 1929 roku jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie i przekształcona w 1938 roku w wojskową szkołę akademicką. Natomiast od 1935 roku nosi imię Józefa Piłsudskiego. Akademia posiada Filię w Białej Podlaskiej. Aktualnie posiada cztery wydziały: Wydział Rehabilitacji, Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania […]

Read more

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (PSW Biała Podlaska) – polska uczelnia zawodowa z siedzibą w Białej Podlaskiej. Uczelnia utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2000 roku. W 2009 roku zmieniła nazwę z Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II na Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. […]

Read more

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka jest największą publiczna uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Powstała w 1 grudnia 1949 roku jako Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Białymstoku. W 1964 roku Zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła inżynierska. Następnie w 1974 roku Wyższa Szkoła Inżynierska podniesiona została do rangi uczelni akademickiej, od tej pory działa już jako Politechnika Białostocka. Na uczelni funkcjonuje 7 wydziałów. Są to m.in: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa […]

Read more
1 2 3 4