Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna.

Korzenie uczelni sięgają 1809 roku, kiedy to powstała Akademia Lekarska. W 1816 Akademię Lekarską włączono jako Wydział Lekarski w skład Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet funkcjonował 1831 roku, kiedy to po powstaniu listopadowym zlikwidowano wszystkie wyższe uczelnie Królestwa Polskiego. Akademickie nauczanie medycyny w Warszawie zostało przerwane na 26 lat. Wybuchy kolejnych epidemii i brak odpowiedniej liczby lekarzy wymusiły na zaborcy podjęcie decyzji o powołaniu uczelni medycznej. Najpierw w 1857 roku powołano Akademię Medyko-Chirurgiczną, a następnie w 1862 roku Akademię przyłączono do Szkoły Głównej Warszawskiej jako Wydział Lekarski. Wzmożona rusyfikacja uczelni po upadku powstania styczniowego przerwała jej działalność. W 1950 roku, z połączenia wydzielonych z Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego oraz Akademii Stomatologicznej, powstała samodzielna Akademia Medyczna w Warszawie. Uczelnia prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne).

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz