Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB, do 2008 Akademia Medyczna w Białymstoku) – publiczna uczelnia o profilu medycznym powstała 3 lutego 1950 roku. Akademia Medyczna w Białymstoku powołana została mocą rozporządzenia Rady Ministrów z 1950 roku. Siedzibę Uniwersytetu stanowi pałac Branickich. Jest to najstarsza publiczna uczelnia w województwie podlaskim. W 2008 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy […]

Read more

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w 1997 roku wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Uniwersytet został utworzony ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku. W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów, w tym jeden zagraniczny (w Wilnie). Są to m.in Biologiczno-Chemiczny, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny, Matematyki i […]

Read more

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) – polska publiczna uczelnia ekonomiczna z siedzibą we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1947 roku jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa,początkowo kadrę stanowili pracownicy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, czy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1950 roku szkołę upaństwowiono i przekształcono ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Następnie […]

Read more

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu. Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Uniwersytet prowadzi zatem działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy.  UMK prowadzi stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. UMK powstał na mocy dekretu Rady Ministrów z 1945 roku a zatwierdzony został we wrześniu z […]

Read more

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Częstochowie. Została założona w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska,. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach. W roku 1955 przekształcona została w Politechnikę Częstochowską. Obecnie w skład uczelni wchodzi 6 wydziałów: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii […]

Read more
1 2 3 4