Henryk Głębocki – „Policja tajna przy robocie” (2005)

Policja tajna przy robociePolicja tajna przy robocie” to wybór szkiców i materiałów z dziejów komunistycznego aparatu represji i jego działań wobec opozycji w dwóch ostatnich dekadach PRL.

Na podstawie materiałów z archiwów IPN, weryfikowanych w oparciu o inne źródła, ukazane zostały różne strony funkcjonowania komunistycznych służb specjalnych, skala ich ingerencji w losy zbiorowe i poszczególne biografie, metody, struktury i mechanizmy systemu kontroli policyjnej wobec ugrupowań opozycji antykomunistycznej „Solidarności”, ugrupowań literackich i studenckich…