Rozmowy w Magdalence

[ Rozmowy w Magdalence ] Do rozmów w Magdalence doszło po strajkach z 1988 roku, w czasie których Czesław Kiszczak wezwał do rozmów opozycji z władzą przy Okrągłym Stole. Pierwsze spotkania z Czesławem Kiszczakiem odbył Lech Wałęsa w willi MSW przy ul. Zawrat w Warszawie. Pierwsze z nich odbyło się 31 sierpnia w obecności biskupa Bronisława Wacława Dąbrowskiego i Stanisława […]

Read more

Apolinary Baca – „Kamieniem w komunę” (2014)

Książka Apolinarego Bacy „Kamieniem w komunę” opowiada o o młodych ludziach, którzy dorastali w ostatnim czasie minionego systemu. O ludziach, którzy nie godzili się z zastaną rzeczywistością i starali się na ów system wywierać presję. Historie zawarte w tej książce to obraz buntu młodzieży lat 80. Starcia z ZOMO, demonstracje, happeningi, malowanie antyrządowych napisów na murach. Druk i kolportaż podziemnej […]

Read more

Tadeusz Płużański – „Lista oprawców” (2014)

„Lista oprawców” to czwarta książka Tadeusza Płużańskiego opisująca stalinowskich oprawców. Wydana w formie słownikowej opisuje 118 funkcjonariuszy bezpieki, aparatu sprawiedliwości, wojskowych. Znajdziemy tam takie nazwiska jak Stefan Michnik, Zygmunt Bauman, Julia Brystygierowa, Igor Andrejew, Jacek Różański, Helena Wolińska, Mieczysław Moczar, Czesław Kiszczak czy Wojciech Jaruzelski. Skazywali na śmierć oskarżali, torturowali, zabijali żołnierzy wyklętych, przeciwników nowego ustroju, niewinnych ludzi. Po swoich […]

Read more

1984 r.: Zabojstwo księdza Jerzego Popiełuszki

[ Powrót do historii Polski ] Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej „Solidarności”,  w stanie wojennym w kościele św. Stanisława Kostki organizował „Msze za Ojczyznę”.  Zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. 19 października 1984 roku, wracając […]

Read more

1980 r.: Podpisanie porozumień sierpniowych

[ Powrót do historii Polski ] Porozumienia sierpniowe to cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Porozumienia zakończyły wydarzenia sierpnia 1980. Na podstawie porozumień dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”.  Rząd zobowiązał się m.in. do wniesienia do Sejmu ustawy o ograniczeniu cenzury. Władze zobowiązały się do ponownego zatrudnienia osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach 1970 i […]

Read more

1980 r.: Sierpnień ’80

[ Powrót do historii Polski ] Sierpień 1980 to jeden z kilku miesięcy, które odcisnęły największe piętno na historii PRL. Przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu, zakończonych zawarciem czterech porozumień sierpniowych. Najważniejszy strajk rozpoczęły Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej (żądano m.in. przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, podwyżek płac, wybudowania pomnika ofiar Grudnia 1970), do […]

Read more

1976 r.: Powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR)

[ Powrót do historii Polski ] Komitet Obrony Robotników był polską organizacją opozycyjną. Powstał we wrześniu 1976 roku i działał do września 1977 roku. Sprzeciwiał się polityce władz PRL, pomagał osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie. Po częściowym spełnieniu jego postulatów przez władze PRL przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Pomysłodawcą był […]

Read more

1956 r.: Poznański czerwiec

[ Powrót do historii Polski ] To pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne. 28 czerwca 1956 roku w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski (noszących wtedy nazwę Zakłady im. Józefa Stalina) wybuchł strajk, który przerodził się w spontaniczny protest przeciwko władzy. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako „wypadki […]

Read more

1989 r.: Wybory parlamentarne

[ Powrót do historii Polski ] Odbyły się w 4 i 18 czerwca 1989 roku, zostały przeprowadzone na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej, zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez Komitet Obywatelski uzyskali wszystkie 161 […]

Read more
1 2 3 4