Boniecki Adam

Adam Boniecki, właściwie Adam Edward Fredro-Boniecki – ur. 25 lipca 1934 r. w Warszawie, katolicki prezbiter, generał zakonu marianów w latach 1993–1999, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w latach 1999–2011. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a w latach 1961–1964 studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1979 roku na życzenie Jana Pawła II przygotowywał polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Romano” i został redaktorem naczelnym pisma.

Jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, wtedy też zaczęła się inwigilacja księdza Bonieckiego przez bezpiekę. Sprawa figuranta o pseudonimie „Ero” rozpoczęła się w 1984 roku, a powodem było to iż prowadził on „wrogą działalność wobec PRL”. Sprawę założył podporucznik Tomasz Denerz.

W dokumentach sprawy księdza Bonieckiego można też przeczytać, że w 1956 roku był on pozyskiwany jako TW „Adam”, jednak z racji nieprzydatności i nieprzekazywania informacji współpraca po kilku miesiącach została zakończona. Druga próba pozyskania miała miejsce w 1968 i 1972 roku, ale ksiądz stanowczo odmówił współpracy informując przełożonych kościelnych i redakcję „Tygodnika Powszechnego” o zaistniałej sytuacji.

Mimo niechęci do współpracy spotyka się jednak z bezpieką. Najwięcej informacji przekazał w 1983 roku o planach papieża dotyczących pielgrzymki do Polski. Spotkania odbywały się w Krakowie i podczas nich ksiądz Boniecki udzielał informacji o spotkaniach z przedstawicielami Radia Wolna Europa, o spotkaniu z księdzem Popiełuszką, któremu obiecał pracę w Radiu gdyby musiał on uciekać z Polski. Kontakty z księdzem na bieżąco utrzymywał „Pietro”, czyli major Edward Kotowski.

« Powrót do Leksykonu