Budapeszt

Budapeszt – stolica i największe miasto Węgier, położone w północnej części kraju, nad Dunajem. Formalnie stworzony został w latach 1872-73 z trzech połączonych ze sobą miast: Budy i Óbudy na prawym brzegu Dunaju oraz Pesztu na lewym brzegu. Za czasów Jagiellonów budapeszteńskie trójmiasto należało wraz z Pragą, Wiedniem i Krakowem do największych miast Europy. Miasto było znaczącym ośrodkiem handlu bydłem i winem. Wszystko zmieniła okupacja turecka w 1526 roku. Dopiero w 1686 roku po ciężkim sześciotygodniowym oblężeniu Buda została zdobyta przez wojska habsburskie i jak większość Węgier wyzwolona spod tureckiej okupacji.

Porażka w I wojnie światowej i upadek Austro-Węgier przyniósł Budapesztowi w 1919 roku rządy komunistów. Państwo węgierskie utraciło też prawie 2/3 swojego terytorium. W czasie II wojny światowej miasto było okupowane przez Niemcy do 1944 roku. Na jesieni 1956 roku Budapeszt stał się ośrodkiem rewolucji przeciw władzy komunistycznej. Powstanie ludowe zostało krwawo stłumione przez sowieckie czołgi.

« Powrót do Leksykonu